Vēsturiskie fakti

Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde atvērta 1969. gada 24. martā. Ēku cēla un par to rūpējās ķīmiskā rūpnīca “Spodrība”, kuras darbinieku 128 bērni apmeklēja bērnudārza sešas grupas

1992

gada jūlijā pirmsskolas izglītības iestādi pārņēma Dobeles pilsētas pašvaldība un bērnudārzs pārtapa par Dobeles pilsētas pirmsskolas izglītības iestādi “Spodrība”

2010

gadā uzsākta bērnudārza reorganizācija, kuras rezultātā tapa jauns korpuss vēl sešām pirmsskolas grupām bērniem no 1,5 līdz 7 gadiem

2011

gada 17. augustā jaunais korpuss svinīgi atklāts un pirmsskolas izglītības iestāde ieguva arī jaunu nosaukumu – “Spodrītis”

2013

Respektējot sabiedrības pieprasījumu, 2013. gadā “Spodrītī” izveidota grupa bērniem no 1,2 līdz 2 gadiem

Šobrīd pirmās zināšanas un prasmes Dobeles novada pirmsskolas izglītības iestādē “Spodrītis” 13 grupās piedāvā apgūt 250 audzēkņiem no 1,2 līdz 7 gadiem.

Par audzēkņu izglītību un labsajūtu rūpējas 29 pedagogi un 26 tehniskie darbinieki.