Pasākumu plāns

Pasākumu plāns MARTAM
DatumsPasākums/ aktivitāteMērķauditorijaAtbildīgie
09.03.2021.Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku pieredzes apmaiņas seminārs par tēmu "Rotaļdarbību struktūra, analīze un atgriezeniskā saite."Pirmsskolas izglītības iestāžu vietniekiM.Silova
17.03.2021.
plkst.13:00
Informatīva sanāksme Visi skolotājiD.Dubrovska
I.Zāģere
22.03.-26.03.2021.PII "Spodrītis" dzimšanas dienas nedēļaVisas grupasD.Dubrovska
I.Ķikute
I.Logina