Nodarbību tīkls

Apstiprinu:
Vadītāja I.Zāģere
01.09.2020.
Nodarbību saraksta tīkls 2021./2022.m.g.
Ned.dienas1.gr.(1.5-3g.v.)„Pīlēni”2.gr.(1.5-3gv.)„Zaķēni”11.gr(1-2g.) „Pienenītes”12.gr(1,5-2g.) „Pipariņi”13.gr. (1,5-2g.) “Pelēni”4.gr.(4-5g.v.) „Mārītes”5.gr.(4-5g.v.) “Rūķīši”6.gr. (5-6g.v.) „Bitītes”7.gr. (5-6g.v.) „Puķu bērni”3.gr. (6-7 g.v.) ”Zeperi”9.gr.(6-7g.v.) „Lāčuki” 8.gr.(3-4g.v.) „Ābolīši”10.gr.(3-4g.v)„Taurenīši”
Pirmdiena9.00 Veselības un fiz. aktivitātes m.j. 10.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j 9.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
11.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j
15.30 Angļu val.
16.10 T.dejas
15.10 T.dejas
16.15 Angļu val.
10.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
15.40 T.dejas
10.40 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j
16.40 T.dejas
9.20 Veselības un fiz. aktivitātes m.j. 09.20 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j
10.10 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
Otrdiena9.00 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.9.00 Veselības un fiz. aktivitātesm m.j.
9.20 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
9.20 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
9.40 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
10.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.10.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.9.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.10.10 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.11.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.11.10 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
Trešdiena9.40 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.9.20 T.dejas9.00 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
10.10 T.dejas
9.40 T.dejas 10.40 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
11.40 T.dejas
10.40 T.Dejas
15.30 Angļu val.
9.00 T.Dejas
16.15 Angļu val.
10.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
Ceturtdiena9.20 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.9.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.9.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.9.20 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.9.00 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j 10.10 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.10.40 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
15.10 Ansamblis
15.10 Ansamblis
15.30 Angļu val.
11.10 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
15.10 Ansamblis
11.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
9.00 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
15.10 Ansamblis
10.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.10.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
Piektdiena9.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
10.10 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
9.00 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.
9.20 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
9.00 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
9.40 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j
9.20 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j10.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.9.20 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.10.10 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.16.15 Angļu val.15.30 Angļu val.10.40 Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā m.j.9.40 Veselības un fiz. aktivitātes m.j.
Rotaļnodarbība visas dienas garumā telpā un ārā, ietverot bērna brīvu un patstāvīgu rotaļāšanos un pedagoga mērķtiecīgi organizētu un netiešu vadītu mācīšanos visās mācību jomās.