Kontakti

Iestādes vadītāja

Ilze Zāģere
63722524
25627774

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Diāna Dubrovska
63722030

Saimniecības vadītāja

Jeļena Millere
28376091

Pirmsskolas māsa

Lilita Ozola

Lietvede

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “Spodrītis”

Pirmsskolas izglītības programmas kods 01011111

Adrese:

Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.

90009147276

Tālr.

63722525

E-pasts:

spodritis@dobele.lv

Darba laiks:

Pirmdien – Piektdien
7:00 – 19:00

A/S «SEB Banka»

LV28UNLA0050014477694
Ziedojumu konts
LV11UNLA0050014490610

Kontakti

image 6

Iestādes vadītāja

Ilze Zāģere
63722524
25627774
image 6

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Diāna Dubrovska
63722030
image 6

Saimniecības vadītāja

Jeļena Millere
28376091
image 6

Pirmsskolas māsa

Lilita Ozola
image 6

Lietvede

Liene Stepiņa
637220198

Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde “Spodrītis”

Pirmsskolas izglītības programmas kods 01011111

Adrese:

Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.

90009147276

Tālr.

63722525

E-pasts:

spodritis@dobele.lv

Darba laiks:

Pirmdien – Piektdien
7:00 – 19:00

A/S «SEB Banka»

LV28UNLA0050014477694
Ziedojumu konts
LV11UNLA0050014490610