Darbinieki

Pirmsskolas skolotājas:

Evija Smiļģe

Sandra Barkova

Svetlana Minčenoka

Iraida Iļjušenkova

Inguna Kvēpa

Dace Volodka

Daiga Ilmere

Ludmila Anševica

Ilze Butlere

Vineta Grunde

Kristīne Neimane

Mairita Safranoviča

Rita Krauze

Lilita Sokola

Rita Šmite

Sandra Sardarjana

Aiga Mihailova

Gita Lepeta

Vineta Čepule

Antra Altena

Marika Timma

Kristiāna Antone

Diāna Greiere

Signe Biseniece

Pirmsskolas mūzikas skolotājas:

Ilze Ķikute

Ilze Logina

Pirmsskolas sporta skolotāja:

Ērika Gaigale

Sintija Kovaļevska

Logopēds:

Sergejs Jakovļevs

Montesori skolotājs:

Nataļja Sardiko

 

Lietvede:

 

Liene Stepiņa

Tehniskais personāls:

Vaclava Hofrāte

Irēna Mackeviča

Inita Zariņa

Sandra Šumila

Judīte Kele

Rita Cimmere

Kira Tomčika

Inese Āboliņa

Ilona Gintere

Anita Krišāne

Anita Ņikiforova

Aiva Jēgermane

Guna Strazdiņa

Inguna Grīnvalde

Elita Lasmane

Veronika Kleinberga

Gaļina Slūtiņa

Gita Šteinbrika

Harijs Podgorskis

Gaļina Podvinska

Aleksandrs Butkevičs

Inese Pauzere

Linda Pazare

Kristīne Fjodorova

Kitija Leja

Oļegs Zareckis

Signija Zīle

Vija Dzelzgalve

Lilita Ozola

Rudīte Grinberga

Everita Suhova