Darbinieki

Pirmsskolas skolotājas:

Evija Smiļģe

Diāna Greiere

Sandra Barkova

Svetlana Minčenoka

Iraida Iļjušenkova

Judīte Kele

Inguna Kvēpa

Dace Volodka

Daiga Ilmere

Kristīne Fjodorova

Ludmila Anševica

Ilze Butlere

Kristīne Neimane

Ina Vācere

Mairita Safranoviča

Svetlana Djačuka

Lilita Sokola

Marika Timma

Rita Šmite

Sandra Sardarjana

Aiga Mihailova

Vineta Čepule

Gita Lepeta

Kristiāna Antone

Antra Altena

Signe Biseniece

Pirmsskolas mūzikas skolotājas:

Ilze Ķikute

Ilze Logina

Pirmsskolas sporta skolotāja:

Ērika Gaigale

Sintija Kovaļevska

Logopēds:

Sergejs Jakovļevs

Montesori skolotājs:

Nataļja Sardiko

 

Lietvede:

 

Liene Stepiņa

Tehniskais personāls:

Vaclava Hofrāte

Irēna Mackeviča

Inita Zariņa

Kira Tomčika

Ingūna Grīnvalde

Rita Cimmere

Inese Āboliņa

Ilona Sāviča

Anita Krišāne

Anita Ņikiforova

Aiva Jēgermane

Guna Strazdiņa

Kitija Leja

Elita Lasmane

Gaļina Slūtiņa

Gita Šteinbrika

Harijs Podgorskis

Gaļina Podvinska

Aleksandrs Butkevičs

Inese Pauzere

Sandra Šumila

Linda Pazare

Oļegs Zareckis

Signija Zīle

Vija Dzelzgalve

Lilita Ozola

Rudīte Grinberga