Mūsu mērķis

Realizēt uz mācību sasniegumiem, individuālajām kompetencēm un lietpratību vērstu izglītojamo mūsdienīgu un efektīvu mācīšanās un mācīšanas darbību, sekmējot vispusīgu bērna attīstību un sagatavošanu  skolai

Piedāvājam

Logopēds

Montesori pedagogs

Angļu valoda sagatavošanas grupās

Ansamblis zēniem un meitenēm

Tautiskās dejas, sākot no vidējā vecuma grupām

Piedāvājam

Logopēds

Montesori pedagogs

Angļu valoda sagatavošanas grupās

Ansamblis zēniem un meitenēm

Tautiskās dejas, sākot no vidējā vecuma grupām

Kontakti

Adrese:

Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.

90009147276

Tālr.

63722525

E-pasts:

spodritis@dobele.lv

Darba laiks:

Pirmdien – Piektdien

7:00 – 19:00

A/S «SEB Banka»

LV28UNLA0050014477694

Kontakti

Adrese:

Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Reģ.Nr.

90009147276

Tālr.

63722525

E-pasts:

spodritis@dobele.lv

Darba laiks:

Pirmdien – Piektdien

7:00 – 19:00

A/S «SEB Banka»

LV28UNLA0050014477694