Kontakti

Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63722525, 28376091

e-pasts spodritis@dobele.lv

AS SEB banka

Konts:

LV28UNLA0050014477694

Piedāvājam

1.grupa “Pīlēni” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 3 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Evija Smiļģe un Ina Vācere

Skolotājas palīgs Baiba Stakāne

2.grupa “Zaķēni” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 3 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Sandra Barkova un Svetlana Minčenoka

Skolotājas palīgs Vaclava Hofrāte

3.grupa “Zeperi” (vecākā) – no 5 līdz 6 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Iraida Iļjušenkova un Inguna Kvēpa

Skolotājas palīgs Irēna Mackeviča

4.grupa “Mārītes” (2.jaunākā) – no 3 līdz 4 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Dace Volodka un Inta Rozenberga

Skolotājas palīgs Inita Zariņa

5.grupa “Rūķīši” (2.jaunākā) – no 3 līdz 4 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Iveta Pašakauska un Daiga Ilmere

Skolotājas palīgs Sandra Šumila

6.grupa “Bitītes” (vidējā) – no 4 līdz 5 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Ludmila Anševica un Ilze Butlere

Skolotājas palīgs Inguna Grīnvalde

7.grupa “Puķu bērni” (vidējā) – no 4 līdz 5 gadiem

Pirmsskolas skolotāja Vineta Grunde

Skolotājas palīgi Rita Cimmere un Kira Tomčika

8.grupa “Ābolīši” (sagatavošanas) – no 6 līdz 7 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Kristīne Neimane un Mairita Safranoviča

Skolotājas palīgs Inese Āboliņa

9.grupa “Lāčuki” (vecākā) – no 5 līdz 6 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Rita Krauze un Lilita Sokola

Skolotājas palīgs Ilona Gintere

10.grupa “Taurenīši” (sagatavošanas) – no 6 līdz 7 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Sandra Sardarjana un Rita Šmite

Skolotājas palīgs Anita Krišāne

11.grupa “Pienenītes” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 2 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Ginta Hoiere un Aiga Mihailova

Skolotājas palīgs Anita Ņikiforova

12.grupa “Pipariņi” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 3 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Vineta Čepule un Gita Lepeta

Skolotājas palīgs Aiva Jēgermane

13.grupa “Pelēni”(1.jaunākā) – no 1,5 līdz 2 gadiem

Pirmsskolas skolotāja Antra Altena

Skolotājas palīgi Guna Strazdiņa un Inguna Grīnvalde

Par mums

Dobeles novada izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāde “Spodrītis”

Reģ. apliecības Nr. 4501901707

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma kods 01011111