Kontakti

Zaļā iela 22, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Tālr. 63722525, 28376091

e-pasts spodritis@dobele.lv

AS SEB banka

Konts:

LV28UNLA0050014477694

Piedāvājam

1.grupa “Pīlēni” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 3 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Evija Smiļģe un Iveta Paškauska

Skolotājas palīgs Guna Strazdiņa

2.grupa “Zaķēni” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 3 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Sandra Barkova un Svetlana Minčenoka

Skolotājas palīgs Vaclava Hofrāte

3.grupa “Zeperi” (vidējā) – no 4 līdz 5 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Iraida Iļjušenkova un Inguna Kvēpa

Skolotājas palīgs Irēna Mackeviča

4.grupa “Mārītes” (sagatavošanas) – no 6 līdz 7 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Dace Volodka un Inta Rozenberga

Skolotājas palīgs Inita Zariņa

5.grupa “Rūķīši” (sagatavošanas) – no 6 līdz 7 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Antra Altena un Daiga Ilmere

Skolotājas palīgs Sandra Šumila

6.grupa “Bitītes” (2.jaunākā) – no (2)3 līdz 4 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Ludmila Anševica un Ilze Butlere

Skolotājas palīgs Inguna Grīnvalde

7.grupa “Puķu bērni” (2.jaunākā) – no (2)3 līdz 4 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Jana Hofrāte un Vineta Grunde

Skolotājas palīgs Rita Cimmere

8.grupa “Ābolīši” (vecākā) – no 5 līdz 6 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Kristīne Neimane un Mairita Safranoviča

Skolotājas palīgs Inese Āboliņa

9.grupa “Lāčuki” (vidējā) – no 4 līdz 5 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Rita Krauze un Lilita Sokola

Skolotājas palīgs Ilona Gintere

10.grupa “Taurenīši” (vecākā) – no 5 līdz 6 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Sandra Sardarjana un Rita Šmite

Skolotājas palīgs Anita Krišāne

11.grupa “Pienenītes” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 2 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Ginta Hoiere un Aiga Mihailova

Skolotājas palīgs Anita Ņikiforova

12.grupa “Pipariņi” (1.jaunākā) – no 1,5 līdz 3 gadiem

Pirmsskolas skolotājas Vineta Čepule un Gita Lepeta

Skolotājas palīgs Aiva Jēgermane

Par mums

Dobeles novada izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības iestāde “Spodrītis”

Reģ. apliecības Nr. 4501901707

Vispārējās pirmsskolas izglītības programma kods 01011111